PRIVACYVERKLARING ONTWIKKELBRIGADE

Bij je bezoek aan mijn website www.ontwikkelbrigade.nl (eigendom van Ontwikkelbrigade) laat je online sporen na. Als je een gratis product aanvraagt of als je klant bij mij wordt, laat je ook persoonlijke gegevens achter.

Ik ga zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Als ondernemer ben ik ook verplicht om je te informeren over de omgang met deze gegevens. Dat alles heb ik vastgelegd in deze Privacyverklaring.

Door mijn website te bezoeken, ga je akkoord met deze Privacyverklaring. Ook wanneer je offline gegevens met mij deelt, ga je akkoord met deze Privacyverklaring.

Verzameling van persoonsgegevens

Ik kan persoonsgegevens van je verwerken, als je gebruikt maakt van de diensten van de Ontwikkelbrigade, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan mij verstrekt. Voor het versturen van nieuwsbrieven verzamel ik enkele persoonsgegevens: je naam, je e-mailadres en het onderdeel waarvoor je je aangemeld hebt.

Deze gegevens worden opgeslagen in het databestand van Mailchimp. Deze gegevens worden opgeslagen en bewaard, totdat je je afmeldt of vraagt om de gegevens te wissen. Ik neem alleen gegevens op die je zelf aanlevert en waarvoor je toestemming hebt gegeven.

Bij de aanvraag van een gratis online product vraag ik je ook om expliciete toestemming om op mijn mailinglijst te komen voor de verzending van de nieuwsbrief. Je ontvangt bij iedere mail een link waarmee je je gemakkelijk van de lijst af kunt melden.

Cookies

Ik gebruik op mijn website geen cookies.

Waarom ik gegevens nodig heb

Ik verwerk je persoonsgegevens voor het volgende doel: verzending van nieuwsbrieven en andere e-mails.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Ik gebruik je gegevens niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, en ook niet voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Delen met anderen

Ik verkoop je gegevens niet aan derden. Ik deel je persoonsgegevens alléén met derden indien dit nodig is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die ik met je heb afgesloten, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Links naar websites van derden

Op mijn website plaats ik links naar externe websites als ik denk dat die informatie waardevol voor je is. Ik heb geen controle over hoe deze derden omgaan met de privacywetgeving. Ik raad je aan de Privacyverklaring en Gebruikersvoorwaarden van deze derden te lezen als je deze sites bezoekt.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tussen ons tot stand komt.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  • De e-mail van mijn bedrijf wordt gehost door TransIP. Als je contact opneemt via e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van TransIP. Vanzelfsprekend zijn die servers goed beveiligd.
  • De website van mijn bedrijf maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
  • Back-ups van de website staan beveiligd opgeslagen via mijn eigen voorzieningen.
  • Mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd tegen ongewenst bezoek.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via trudy@ontwikkelbrigade.nl.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De verzameling van deze persoonsgegevens voert voort uit het contract dat we samen zijn aangegaan als je je aanmeldt voor nieuwsbrieven, een gratis of een betaalde dienst of het afnemen van andere diensten of producten. Zonder deze gegevens kan ik mijn diensten niet verrichten.

Je hebt altijd het recht op inzage, rectificatie of wissen van je gegevens. Stuur hiervoor een gespecificeerd verzoek naar trudy@ontwikkelbrigade.nl.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inzien of laten verwijderen? Neem contact met me op en ik maak het snel voor je in orde. Vind je dat ik niet op de juiste manier met je gegevens omga? Dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Sommige wijzigingen op deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring. Lees deze daarom regelmatig. Deze pagina toont altijd de laatste versie. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 28 januari 2020.

Contactgegevens

De Ontwikkelbrigade is een eenpersoonszaak van Trudy Boeré, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen sinds 1 oktober 2018 onder nummer 72691840. Vestigingsadres: Boelemaheerd 160, 9736 HK in Groningen. Telefoon: 06-22632307. E-mail: trudy@ontwikkelbrigade.nl.

Versie: 28 januari 2020